מותג,יקב גילעד, יקב קטון במושב דלתון about us | portofolio | contact us
designers follow us on facebook
 
       

Logo branding, label, business card // logo et charte graphique, etiquettes, carte de visite // תוויות יין, כרטיס ביקור ,לוגו ,ספת לגו

graphic chart/ספת מיתוג/charte graphique

   
OUR PORTOFOLIO / notre book
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

boss/lacoste/keds...
chez eugene
l’assiette
vintage 61
suzette
buki
360˚

mettoudi law
nabeth
valia
naaryo
astronomy israel
yekev gilad
rinatilakel

Eliran bardugo
and more ...

 

<<last

next>>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
luxury hotels/exclusive/advertising/the brand Yekev gilad
עיצוב לוגו/עיצוב אתרים/עיצוב גרפי/בניית אתרים/לוגLogo branding/ label / business card
Mordehai is the owner of this small wineyard. He is a wine passionate. He loves israel as much as wine, in particular a citation linking grape and fig. We choose a font with a little vintage colors reminiscent of the vines, the earth and wine. It's only in Hebrew. Its production is accessible only from israel shops connoisseurs.
 
Mordehai est le propriétaire de ce petit vignoble, il a la passion du vin autant que la passion d'israel. Il aime en particulier une citation reliant le raisin et la figue. Nous sommes parties de là, une police un peu vintage avec des couleurs rappelant les vignes, la terre et le vin. Il n'y a que de l'hébreu, sa production n'étant accessible qu'en israel auprès de boutiques de connaisseurs.

 

  about us | portofolio | contact us | quote or question  
    developed & designed by twindesigners.com