מותג,יקב גילעד, יקב קטון במושב דלתון about us | portofolio | contact us
designers follow us on facebook
 
       

Rebranding, lookbook, leaflet// reprise de logo, charte graphique, catalogue, dépliant// ליפלט, חוברת ,חידוש לוגו ,ספת לגו

rebranding, edition / mise en page, illustration / לוגו, עיצוב לדפוס art directorlabellookbookedition

   
OUR PORTOFOLIO / notre book
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
boss/lacoste/keds...
chez eugene
l’assiette
vintage 61
suzette
buki
360˚
mettoudi law
nabeth
valia
naaryo
astronomy israel
yekev gilad
rinati lakel
Eliran bardugo
and more...
 

<<last

next>>

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
luxury hotels/exclusive/advertising/the brand Rinati lakel
עיצוב לוגו/עיצוב אתרים/עיצוב גרפי/בניית אתרים/לוגRebranding / label / lookbook / leaflet
Rinati Lakel is an headscarves and head accessories designer. Her univers is very modern and colorfull. We have redesigned her logo, and a new graphic chart. A catalog and leaflet, illustrate its design very modern.
 
Rinati Lakel est une créatrice de foulards et de bijoux de tête, élégants et colorés. Nous lui avons redesigné son logo, et crée, à partir de ce dernier une charte graphique. Un catalogue et un depliant, viennent illustrer sa conception tres moderne du foulard.

click here to download the lookbook spring/summer (PDF)

  about us | portofolio | contact us | quote or question  
    developed & designed by twindesigners.com